YAR

I
(İrəvan)
suyun yuyub apardığı yer, sahil
II
(Quba)
ağac içi. – Palut ağacinin yarini çıxart gətir
YAPUŞMEG
YARAX

Digər lüğətlərdə