YARAŞIĞA GƏTİRMƏK

səliqə-sahman yaratmaq, bir şeyin görünən, zahiri tərəfinə daha çox fikir vermək; ~ abra mindirmək.

YARASININ QAYSAĞINI (KÖZÜNÜ) QOPARMAQ
YARDIM ƏLİ UZATMAQ