YARALI YERİNƏ TOXUNMAQ (DƏYMƏK)

birinin gizli dərdi, çox həssas, incə və zəif yeri haqqında danışmaq; ~ çibanına toxunmaq.

YANINI YERƏ QOYMAMAQ
YARASI QUBAR ELƏMƏK