YARASI TƏZƏLƏNMƏK

köhnə dərdi yada düşmək, həyəcanlanmaq, daxilən odlanmaq; ~ yarası qubar eləmək.

YARASI QUBAR ELƏMƏK
YARASINA DUZ BASMAQ