YARASINI TƏZƏLƏMƏK

bax: yarasına duz basmaq.

YARASINA TOXUNMAQ
YARASININ QAYSAĞINI (KÖZÜNÜ) QOPARMAQ