YARASINA MƏLHƏM QOYMAQ

dərdini unutdurmaq; ~ təskinlik vermək.

YARASINA DUZ BASMAQ
YARASINA TOXUNMAQ