YARASINA TOXUNMAQ

bax: yaralı yerinə toxunmaq.

YARASINA MƏLHƏM QOYMAQ
YARASINI TƏZƏLƏMƏK