YARDIM ƏLİ UZATMAQ

kömək etmək, dəstək olmaq; ~ əl tutmaq, kömək əli uzatmaq.

YARAŞIĞA GƏTİRMƏK
YARI CANI QALMAQ