YARMARKA

i. fair; kitab ~sı book fair; kənd təsərrüfatı məhsulları ~sı farm products fair; yaz / bahar ~sı spring fair

YARMALIQ
YAROVİZASİYA

Значение слова в других словарях