YARPAQ

ağac, kol, başqa bitkilərin yaşıl hissələri; vərəq, səhifə.
YARAŞIQ
YARPIZ

Digər lüğətlərdə