YAS SAXLAMAQ (TUTMAQ)

yaxın adamı üçün matəm qurmaq; ~ yasa batmaq, qara geymək, ağ çıxarıb qara geymək.

YARI YOLDAN QAYITMAQ
YASA BATMAQ