YASI DÜŞMƏK

bax: ölüsü düşmək.

YASXANA QURMAQ
YASTIĞI YÜNGÜL OLSUN