YASHMAK

n 1. yaşmaq; 2. pərəncə, çadra

YARROW
YATAGHAN