Yatağın parametrləri

yataqdakı karbohidratların və süxurların bütün spesifik xüsusiyətlərini (özlülük, sıxlıq, məsaməlik və s.) müəyən etmək üçün işlədilən termin.
Yatağın ehtiyatı
Yataq, faydalı qazıntı yatağı