YATAĞA SALMAQ

xəstələnməyinə səbəb olmaq; ~ azara salmaq.

YATAĞA DÜŞMƏK
YATAĞINA QOR DOLMAQ