YATAQDAN QALXMAQ

sağalmaq, xəstəlikdən qurtarmaq; ~ azardan qalxmaq, yorğan-döşəkdən durmaq.

YATAĞINA QOR DOLMAQ
YATSA, YUXUSUNA DA GİRMƏZDİ