YATMAQ

YATMAQ – AYILMAQ Qədir sanki yatmışdı, yuxudan ayıldı (Mir Cəlal).

YATMAQ – DURMAQ Günəşdən tez durar, aydan sonra yatardı, gününü tövlədə və samanlıqda keçirərdi (Mir Cəlal).

YATMAQ – QALXMAQ Bəli, saatlarla, günlərlə Vəfadarın beynində bu fikirlərin biri yatır, o biri qalxır (M.İbrahimov).

YATMAQ – OYANMAQ Larisa ayla bir yatar, günəşlə bir oyanardı (M.Hüseyn).

YAŞLI
YAVA

Digər lüğətlərdə