YAVA

YAVA I sif. Pozğun, ədəbsiz, azğın. Mən səni gəlin gətirdim ki, oğlumun ayağını qumarxanalardan, yava yollardan çəkəsən (Çəmənzəminli).

YAVA II sif. Sərt, boğuşqan, acıqlı (it.) Yava itin yava küçüyü olar (Ata. sözü).

YATMAQ
YAY

Значение слова в других словарях