YAVRUM

mənim cocuğum, mənim balam, mənim körpəm.
YAŞILXANIM
YAVRUMA

Digər lüğətlərdə