YAXŞILIĞI DƏYMƏK

kiməsə kömək etmək; ~ xeyri dəymək (keçmək).

YAXŞI OLDU
YAXŞILIĞI İTİRMƏK