YAXŞILIĞI İTİRMƏK

nankor olmaq, naxələflik etmək; ~ çörəyi itirmək, çörəyi dizinin üstündə olmaq, naxələf çıxmaq.

YAXŞILIĞI DƏYMƏK
YALA HÜRMƏK