YAXALAMA

полоскание
YAXAQURTARAN
YAXALAMAQ

Digər lüğətlərdə