YAXASI ƏLDƏ QALMAQ

üzərində məsuliyyət qalmaq, cavabdeh olmaq, məsuliyyətdən qurtara bilməmək.

YAĞLI YERDƏN YAPIŞMAQ
YAXASI ƏLƏ KEÇMƏK