YAXASINI QIRAĞA (KƏNARA) ÇƏKMƏK

bir işə qarışmamaq, qoşulmamaq, məsuliyyətdən qaçmaq; ~ özünü qırağa (kənara) çəkmək, boyun qaçırmaq.

YAXASINI ƏLƏ VERMƏMƏK
YAXASINI QURTARMAQ