YAXASINDAN ASILIB QALMAQ

əl çəkməmək, zəli kimi yapışmaq.

YAXASI ƏLƏ KEÇMƏK
YAXASINDAN ƏL ÇƏKMƏK