YAXMAQ₂

bax yandırmaq.
[Qərib:] Bir söz ilə eldən-elə atıldım; Bu qərib ellərdə yaxdı nar məni. Aşıq Qərib”.
Pərvanə yaxar var-yoxunu bir oda yetsə; Razı deyiləm kim, mənə pərvanə desinlər. Qövsi.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • YAXMAQ 1. YAXMAQ [Məşədi İbad:] Görünür ki, heyvan balası dəllək xınanı pis yaxıbdır (Ü.Hacıbəyov); SÜRTMƏK Yusif: Qara gəlin boynuna keçi piyi sürtməklə onu
  • YAXMAQ yaymaq — sürtmək
  • YAXMAQ alışdırmaq — yandırmaq

Omonimlər

  • YAXMAQ YAXMAQ I f. Sürtmək, çəkmək. ...Əslində isə bir kəndçi öz bicliyi ilə yüz şəhərlinin başına piy yaxar (M
YAXMAC
YAXMAQ₁

Digər lüğətlərdə