YAXMAQ

1. YAXMAQ [Məşədi İbad:] Görünür ki, heyvan balası dəllək xınanı pis yaxıbdır (Ü.Hacıbəyov); SÜRTMƏK Yusif: Qara gəlin boynuna keçi piyi sürtməklə onun yerişini, gücünü artırmaq olmaz.. (B.Bayramov); ÇƏKMƏK.

2. yaxmaq bax yandırmaq

YAXMAC
YAXŞI

Digər lüğətlərdə