YAXMAQ

I. f. to spread* (on d.), to smear (d. with); çörəyə yağ ~ to spread* bread with butter; maz ~ to apply an ointment (to); dodağını ~ to put* lipstick on; ◊ ufhf ~ to slander (d.), to vilify (d.), to smear (d.); to cast* slurs (upon); to fling* mud at smb.

II. f. bax yandırmaq

YAXMAC
YAXŞI

Digər lüğətlərdə