yayım təşkilatının verilişi

Efir və ya kabel yayımı təşkilatının özünün və ya onun vəsaiti hesabına başqa təşkilatın yaratdığı veriliş

yayım siqnalı
yayım zonası