YAZIĞI GƏLMƏK

rəhm etmək; ~ dərdinə yanmaq, rəhmi gəlmək, ürəyi yanmaq, ürəyi ağrımaq.

YATSA, YUXUSUNA DA GİRMƏZDİ
YAZIQ GÜNƏ QALMAQ