YEAR-BOOK

n salnamə; illik / ildə bir dəfə çıxan məcmuə / jurnal

YEAR
YEARLING