YEARLING

yearling1

n 1. illik, bir illik heyvan, bir yaşar heyvan; 2. ting(ə), şitil, qələm

yearling2

adj birillik, biryaşlı, biryaşar

YEAR-BOOK
YEARLY