YEARNING

n həsrət, arzu; dilək; bərk xiffət, darıxma, qəribsəmə; popular ~s xalq diləyi / arzusu

YEARN
YEAST