YEASTY

adj 1. köpüklü, köpüklənən; 2. acıyan; mayalı; acıtmalı; 3. boş, mənasız (söz və s. haq.)

YEAST
YEGG