YEDDİ ARXIN SUYUNU BİR ARXA CALAMAQ

çaşdırmaq, bir işi və ya məsələni daha da ağırlaşdırmaq; qarışıqlıq, hərc-mərclik yaratmaq; ~ yeddi dərədən su gətirmək, yeddi dərənin suyunu bir-birinə qarışdırmaq.

YEDDİ ARXA DÖNƏNİ
YEDDİ ARŞIN QUYUNUN DİBİNƏ SALMAQ