YEDDİ DƏRƏDƏN SU GƏTİRMƏK

bax: yeddi arxın suyunu bir arxa calamaq.

YEDDİ ARŞIN QUYUNUN DİBİNƏ SALMAQ
YEDDİ DƏRƏNİN SUYUNU BİR-BİRİNƏ QARIŞDIRMAQ