YEDDİ DƏRƏNİN SUYUNU BİR-BİRİNƏ QARIŞDIRMAQ

bax: yeddi arxın suyunu bir arxa calamaq.

YEDDİ DƏRƏDƏN SU GƏTİRMƏK
YEDDİ DİVAR ARXASINDA SAXLAMAQ