YEDİYİ CANINA YATMAMAQ (SİNMƏMƏK)

çox narahat olmaq, nuş olmamaq.

YEDİYİ BURNUNDAN GƏLMƏK
YEDİYİ ÇÖRƏYƏ XOR (ƏYRİ) BAXMAQ