YEKSARA

yeganə bikə, nəsil anası.
YEKSANƏ
YEKSARƏ