YEKTA

tək, təkcə, yalnız, yeganə; tayı olmayan, bənzərsiz.
YEKSARƏ
YEKTARA

Digər lüğətlərdə