YEL DƏYMƏMİŞ

tez, isti-isti, köhnəlməmiş.

YEKƏ YERDƏN DANIŞMAQ
YEL ƏSİB, QOZ TÖKÜLÜB