YEL QAYADAN NƏ APARDI

hansısa hərəkətin, hücumun, sözün güclü hədəfə münasibətdə təsirsiz və əhəmiyyətsiz olduğunu bildirən ifadə.

YEL ƏSİB, QOZ TÖKÜLÜB
YEL OLUB YANINDAN ÖTƏ BİLMƏMƏK