YEL VURUB YENGƏLƏR OYNAYIR

dan. viranə, kimsəsiz, tərk edilmiş, xaraba qalmış yer haqqında işlədilən ifadə.

YEL OLUB YANINDAN ÖTƏ BİLMƏMƏK
YELÇƏKƏN YERİ OLMAQ