YELÇƏKƏN YERİ OLMAQ

nədənsə çəkinmək, müəyyən zəif cəhətləri, gizlində nöqsanları olmaq.

YEL VURUB YENGƏLƏR OYNAYIR
YELDƏYİRMANI İLƏ DÖYÜŞMƏK