YELLOW-DOG

n amer. alçaq adam, qorxaq / mənfur / nifrətəlayiq şəxsiyyət; düdəmə

YELLOW
YELLOW-FEVER