YELP

yelp1

n zingilti; vəngilti, hürmə (it haq.)

yelp2

v 1. zingildəmək; hürmək, vəngildəmək; The dog yelped when I trod on its paw Mən itin pəncəsini basanda, o zingildədi; 2. qışqırmaq, çığırmaq, bağırmaq (ağrıdan və s.)

YELLOWY
YEMENITE