yenidənsayma kassası

Müştərilərdən qəbul edilmiş nağd pul və digər qiymətlilərin yenidən sayılmasını və formalaşdırılmasını həyata keçirən kassa

yeni oferta
yeraltı su hövzəsi