YER SALMAQ

yatmaq üçün bir yerdə yorğan-döşək sərmək, yatmaq üçün yer rahlamaq.

YER-GÖY TUTMAMAQ
YER YARILSA, YERƏ GİRƏRDİ