YER YARILSA, YERƏ GİRƏRDİ

hər hansı əməldən çox utanıb xəcalət çəkən adam haqqında işlədilən ifadə; ~ üzünə baxa bilməmək.

YER SALMAQ
YERDƏN GÖYƏCƏN RAZI QALMAQ