YERƏ QOYMAQ

vərdişini unutmaq, tərgitmək.

YERƏ-GÖYƏ SIĞMAMAQ
YERƏ MIXLANMAQ